උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතියෙන් අවතැන් වූ ජනතාවගේ අයිතීන් ලබා ගැනීමට මඟ පෙන්වීමශී‍්‍ර ලංකාවේ මෙතෙක් කි‍්‍රයාත්මක කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති අතුරින් වැඩි ම පාරිසරික හා කෘෂි වගා බිම් විනාශය මෙන්ම වැඩි ම ජනතාවක් අවතැන් කළ ව්‍යාපෘතිය වන්නේ උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘති යයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් බදුල්ල හා මොනරාගල දිස්ති‍්‍රක්ක දෙකට අයත් බණ්ඩාරවෙල, හාලි ඇළ, වැලිමඩ, ඌවපරණගම, ඇල්ල හා වැල්ලවාය යන ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වලට අයත් ග‍්‍රාම නිලධාරී වසම් 37 ක ජනතාව අවතැන් ව සිටී. ළිං ඇතුළු ජල මූලාශ‍්‍ර සිදී යාම, වගා බිම් විනාශ වීම, නිවාස ඉරිතලා විනාශ වීම හේතුවෙන් පවුල් 7450 ක් පමණ අවතැන්ව සිටී.
අවතැන් වූ ජනතාවට රජයෙන් දේපල වන්දි ලබා දීම, වගා වන්දි ලබා දීම, විකල්ප ස්ථාන වල පදිංචි කිරීම හා පානීය ජලය ලබා දීම ඉතා ම අක‍්‍රමවත් ලෙස සිදු වේ. මේ නිසා සමහර ජනතාව වසර 4 කට ආසන්න කාලයක් මෙම ව්‍යාපෘතියේ බලපෑමෙන් අවතැන් ව සිටී.
අවතැන් වූ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීම සඳහා මඟ පෙන්වීම, ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව අවබෝධ කර දීම, අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීමට ගත යුතු කි‍්‍රයාමාර්ග හා ඒ සඳහා යොමු විය යුතු ආකාරය යන කරුණු පිළිබඳව අවතැන් වූ ජනතාව දැනුම්වත් කිරීම ලංකා ගොවි සංසදය හා MONLAR ආයතනය එක් ව සිදු කරන ලදී. කැටකෑල්ල, මොරගොල්ල, මිරහවත්ත, දික් අරාව, උඩපේරුව, බදුලූගස්තැන්න, අලූත්ගම, ඇත්තලපිටිය හා එරනවෙල ගම්මානවල ජනතාව මේ පිළිබඳ ව දැනුම්වත් කරන ලදී. විශේෂයෙන් පානීය ජල පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා යොමු විය යුතු ආකාරය, වගා වන්දි ලබා ගැනීම, නිවාස වන්දි ලබා ගැනීම ඇතුළු ව අවතැන් වූ ජනතාවගේ අයිතීන් ලබා ගැනීම සඳහා ගත යුතු කි‍්‍රයාමාර්ග පිළිබඳච ව මෙම වැඩමුළු වල දී අවතැන් ජනතාව දැනුම්වත් කරන ලදී.
ඉදිරියේ දී තවත් ගම්මාන බොහොමයක ජනතාව මේ පිළිබඳව දැනුම්වත් කිරීම හා මඟ පෙන්වීම සිදු කළ යුතු ව ඇති අතර ජනතාවගේ අයිතීන් දිනා ගැනීම ස`දහා රජයට බලපෑම් කිරීමට MONLAR ආයතනය සැලැසුම් කරමින් සිටී.

<