අපි අරගලයේ බීජ වපුරමු !...
.අපගේ අයිතිවාසිකම් වල අස්වැන්න නෙලමු !
# මේ වෙනසට කාලයයි .

ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය

හා ලා වියා කැම්පසිනා ජාත්‍යන්තර සුළු ගොවි ව්‍යාපාරය

අපි අරගලයේ බීජ වපුරමු !.

අපගේ අයිතිවාසිකම් වල අස්වැන්න නෙලමු !

# මේ වෙනසට කාලයයි .

#ආහාර සෛවරිභාවය සැම තැනම මුල් බැසීමට ඉඩ දෙන්න ..!

දේශපාලනික අරගලයන් සහ බල තුලනයන් ත්‍රීව්‍ර ලෙස වෙනස් වෙමින් ලෝකයේ පැවැත්ම මේ මොහොත වන විට එතිහාසිකව වෙනස් වූ සන්දර්භයන් කරා ගමන් කරමින් සිටි .
එක් එක රටවල ස්වභාවය හෝ භුමිය සලකා බැලීමේදී ගම්බද කම්කරු පන්තිය හා සුළු ගොවීන් ලෙස අප ප්‍රධාන සතුරන් දෙදෙනෙකු හදුනා ගෙන ඇත .
1.කොවිඩ් -19 වැනි දෘශ්‍ය මාන සතුරෙක් (අදෘශ්‍යමාන රෝග කාරකය )හේතුවෙන් අප වටා ඇතිවූ බිය ,ආතතිය ,වේදනාව ,පිඩාව,නොසලකා හැරීම,අවිනිශ්චිත භාවය, කම්පනය , මරණය හා භය ලෙස ඇතිවූ වසංගතයේ ප්‍රතිවිපාකයන් මත ජිවිත ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් ,ජීවිතය පවත්වාගෙන යාමටත්,ජීවිතය පරිස්සම් කර ගැනීමටත් මේ වසංගතය ඉදිරියේ ජනතාව විසින් අධිකරණ ,ව්‍යවස්ථාව ,විධායක හා සමාජයේ බලතල රජය විසින් ඉල්ලා සිටි .
2.එමෙන්ම සියලුම ජනතාවගේ පොදු සතුරා වන්නේ ධනවාදයයි . ධනවාදය යනු පරපෝෂිත පද්ධතියකි.රාජ්‍යය විසින්මේ මොහොතේ අර්බුදය හා සමාජ කැළඹීම උපරිම ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් සමාජය හා සොභාදහම උපරිම ලෙස සුරා කමින් සිටි .මේ අනුව තවදුරටත් ධනවාදය විසින් අවස්ථාවාදී ලෙස සම්පත් ,ආදායම් හා ලාභය සංකේන්ද්‍රණය කරමින් සිටි.

අපට නැවතත් සුපුරුදු පරිදි කටයුතු කල නොහැකිය සමාජ පරිවර්තනයකට ප්‍රවේශ වමට වේලාව පැමිණ තිබේ .

ලා වියා කැම්පසිනා(ජාත්‍යන්තර සුළු ගොවි ව්‍යාපාරය ) ලෙස ශක්තිමත් යෝජනාවලියක් මේ වන විටත් පෙන්වා දී ඇත . එමෙන්ම ඔවුන් මෙයට බොහෝ කරුණු ඉදිරිපත් කර ඇත.
1.කෘෂි ප්‍රතිසංස්කරණයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

2.පාරිසරික ගොවිතැන දියුණු කිරීම.

3.කාලගුණික විපර්යාසයන් සඳහා සුලුගොවින් ඉදිරිපත් කල විසඳුම් පිළිගනිම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

4.සුළු ගොවීන්ගේ අයිතිවාසිකම් සහතික කිරීම හා බිජ පාලනය

5.ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සුළු ගොවීන්ගේ දේශීය හා ප්‍රාදේශීය වෙළඳපොල ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම

මෙම යෝජනා පදනම් කරගත් අපගේ අත්දැකීම් අනුව සියලු ජාතීන් විසින් පිළිගනිමින් හා ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ආහාර සෛවරිභාවය ගොඩනැගිය හැකි බවයි.