සමාගම් වලට ඉඩම් ලබා දීම වහාම නතර කර ජනතාවගේ ඉඩම් අයිතිය මෙන්ම ජල සුරක්ෂිතතාව හා ජනදිවිය සුරක්ෂිත කරන ලෙසට ආණ්ඩුවට බලපෑම්


පොල්ලෙබැද්ද-රඹකැන්ඔය අක්කර 5400 ක් මහවැලි අධිකාරියෙන් බඩඉරිගු වගාව ස`දහා සමාගම් වලට ලබා දීමට එරෙහිව 2020 දෙසැම්බර් මස 10 වන දින මහඔය නගරයේ දී විරෝධතා ව්‍යාපාරයක් පැවැත්වින. මෙම විරෝධතාව බින්තැන්නපත්තුව සුරැකීමේ ඒකාබද්ධ පෙරමුණ" ඌව වෙල්ලස්ස ජන අයිතීන් සුරැකීමේ පෙරමුණ" ජීවයේ අයිතිය පරිසර සංවිධානය" ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප‍්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය හා පරිසර යුක්ති කේන්ද්‍රයේ සංවිධායකත්වයෙන් සිදු විය. මෙහි දී අවධාරණය කෙරුනේ මහවැලි අධිකාරියෙන් නීති විරෝධීව සමාගම් වලට ඉඩම් ලබා දීමෙන් ආදිවාසී ජනතාව" කිරි ගොවීන් හා සුළු පරිමාණ ගොවීන් අවතැන් වන බව ය. අලි-මිනිස් ගැටුම වර්ධනය වීම" ජල අර්බුධ ඇති වීම" පානීය ජලයට අධික ලෙස කෘෂි රසායන එක්වීම තුළින් ජනතාව රෝගී තත්ත්වයට පත් වීම සිදු විය හැකි බව ද අවධාරණය කෙරින. මේ නිසා සමාගම් වලට ඉඩම් ලබා දීම වහාම නතර කර ජනතාවගේ ඉඩම් අයිතිය මෙන්ම ජල සුරක්ෂිතතාව හා ජනදිවිය සුරක්ෂිත කරන ලෙසට ආණ්ඩුවට බලපෑම් කෙරින. එපමණක් නොව සියලූ පුරවැසියන් මීට එරෙහිව ඒකරාශී විය යුතු බව ද අවධාරණය කෙරින.

රඹකැන්ඔය වන විනාශයට එරෙහිව කිරි ගොවීන්ගේ විරෝධය

රඹකැන්ඔය වන විනාශයට එරෙහිව ජනතා විරෝධය ඞී. එම්. රුවන් බින්තැන්නපත්තුව සුරැුකීමේ ඒකාබද්ධ පෙරමුණේ සභාපති

රඹකැන්ඔය වන විනාශයට එරෙහිව ජනතා විරෝධය බී. එල්. බන්දුවර්ධන ගල්වලයාය විද්‍යාලයේ විදුහල්පති

රඹකැන්ඔය වන විනාශයට එරෙහිව ජනතා විරෝධය වසන්ත පියතිස්ස සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ අම්පාර දිස්ති‍්‍රක් කැදවුම්කරු

රඹකැන්ඔය වන විනාශයට එරෙහිව ජනතා විරෝධය රතුගල ආදිවාසි එම් ජයවර්ධන සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ අම්පාර දිස්ති‍්‍රක් කැදවුම්කරු