ඉඩම් අයිතිය සඳහා වන පුරවැසි සමුළුවඉඩම් අයිතිය සඳහා වන ජනතා සන්ධානය හා නීතිය හා සමාජ භාරය මඟීන් සංවිධානය කරන ලද ‘‘ඉඩම් අයිතිය සඳහා වන පුරවැසි සමුළුව’’ 2017 අගෝස්තු මස 23 හා 24 දෙදින තුළ ප‍්‍රධාන අරමුණු දෙකක් යටතේ පැවැත්වින. ඉඩම් අරගලය පිළිබඳ අවබෝධය හා සහයෝගීතාවය ශක්තිමත් කිරීම හා සමානාත්මතාවය මත පදනම් වූ ඉඩම් පාලන ක‍්‍රමවේදයක් සඳහා වන ප‍්‍රතිපත්තිමය රාමුවක් ගොඩනගා ගැනීමේ අරමුණු සහිත ව ඉඩම් අයිතිය සඳහා වන අරගලයන් හි නිරත කි‍්‍රයාධරයන්, සමාජ කි‍්‍රයාකාරීන්, පර්යේෂකයන් ඒකරාශී කරමින් මෙම සමුළුව පැවැත්වින.
මෙම සමුළුව සංවිධානය කිරීමේ දී විශේෂ දායකත්වයක් සැපයූ ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප‍්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය, පළාත් මහජන සැලැසුම් සංසද පහක් හා වතුකරය නියෝජනය කරමින් නියෝජිතයන් රැසක් සහභාගී විය. ඌව, දකුණ, මධ්‍යම, උතුරු මැද හා වයඹ පළාත් වල ඉඩම් අයිතිය අහිමිවීම් පිළිබඳ ගැටළු නවයක් මෙම සමුළුවට ඉදිරිපත් කෙරින.
උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතිය, කොටියාගල උක් වගා ව්‍යාපෘතිය, නිල්වලා - ගිං ගඟ වාරි ව්‍යාපෘතිය, යාන් ඔය වාරි ව්‍යාපෘතිය යන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හේතුවෙන් ජනතාව ගේ ඉඩම් අයිතීන් අහිමි වීම පිළිබඳව, බාරණ්ඩාවත්ත ඉඩම් ගැටළුව, රිකිල්ලගස්කඩ ජල පෝෂක භූමියේ ඉඩම් ප‍්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයන් බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කර ගැනීම හා ගොම්මුන්නාකන්ද මහ පරිමාණ කලූ ගල් හා පස් කැණීම හේතුවෙන් උද්ගත වී ඇති ගැටළු පිළිබ`ද ව මෙන්ම මාගම්පුර වරාය සහ හම්බන්තොට හා මොනරාගල දිස්ති‍්‍රක්ක දෙකට අයත් ඉඩම් චීන සමාගම් වලට ලබා දීම යන ජනතාව ගේ ඉඩම් අයිතීන් අහිමි කිරීමට එරෙහි ජනතා අරගලයන් මෙහි දී සමුළුවට ඉදිරිපත් කෙරින. මීට අමතර ව මෙම සමුළුවේ වතුකරයේ ඉඩම් අයිතිය සඳහා වන විශේෂ සැසිවාරය මෙහෙයවීම හා අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප‍්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරයේ නියෝජිතයන් විසින් සිදු කෙරින.
අප ආයතනයේ පළාත් ජනතා සැලැසුම් සංසද හරහා ඉඩම් අයිතීන් වෙනුවෙන් ජනතා අරගල වල නිරත ජනතා නායකයන් හට අත්දැකීම් හුවමාරුව සඳහා මෙන්ම තම අරගලයන් ශක්තිමත් කිරීමට හා අරගලයන් ඒකාබද්ධ කිරීමට ඉතා හොඳ අවස්ථාවක් මෙම සමුළුව තුළින් ලැබුණි.

ඉඩම් අයිතිවාසිකම් පිලිබඳ ජනතා සමුළුව-සිංහල වාර්තාවPeoples' Convention on the Right to Land -English Report<