එප්පාවල පොස්පේට් නිෂ්පාදන අයිතිය රජය සතුකර ගනිමු

මාධ්‍ය නිවේදනය
2020.05.17
2020 මැයි 13 වන දින පවත්වන ලද කැබිනට් මණ්ඩල හමුවේදී කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ලංකාව තුළ සිංගල් සුපර් පොස්පේට් නිෂ්පාදනය ( Singal Super Phosphate ) පෞද්ගලික සමාගමක සහයෝගය සහිතව එප්පාවල පොස්පේට් නිධිය යොදා ගනිමින් දේශීයව සිදු කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ගෙන ඇත. මෙමගින් වාර්ෂිකව ති‍්‍රත්ව සුපිරි පොස්පේට් (Tripal Super phosphate ) ආනයනය සදහා වැය වන රුපියල් බිලියන 07 ක මුදලින් අඩකට වඩා ඉතිරි කර කර ගැනීමට හැකි බව දක්වා ඇත.

ශ‍්‍රී ලංකාව සතුව පවතින ඉතාම වැදගත් සම්පතක් වන එප්පාවලල පොස්පේට් නිධිය පෞද්ගලීකරණය කිරිමේ සැළසුම් මෙයට පෙර බොහෝ අවස්ථාවල දී ඉදිරිපත් වී ඇත. විශේෂයෙන්ම 2000 වර්ෂයේදි ඇමරිකානු ෆි‍්‍රරීපෝර්ට් මැක්මොරාන් (Freeport MacMoran) සමාගමට රොක් පොස්පේට් නිධිය විකුණා දැමීමට ගත් උත්සාහය මෙරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුවත්, ප‍්‍රගතිශිලී සියලූ ජනතාව එකතුව සිදු කළ බලපෑමත් හේතුවෙන් සම්පුර්ණයෙන් පරාජය කර ගැනීමට හැකිවිය.

එහි ප‍්‍රතිපලයක් ලෙස සීමාසහිත ලංකා පොස්පේට් සමාගම පූර්ණ රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වය යටතේ ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් විය. 2018 වාර්ෂික මුල්‍ය වාර්තාවට අනුව 2016 දී රුපියල් මිලියන 61ක්ද, 2017 දී රුපියල් මිලියන 32ක්ද, 2018 දී රුපියල් මිලියන 26 ක ලාභයක් ද ලබා ඇත. පාඩු ලබන රාජ්‍ය ව්‍යාවසාය මහජන මුදලින් නඩත්තු කරන සමයයක රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වයක් සහිත ව්‍යාපාරයක් ලාභ ලැබීම සතුට දනවන කරුණකි.

පසුගිය වසර 40 කාලය තුල රාජ්‍ය පාලනයේ තිබු වටිනා දේශීය කර්මාන්ත හා ආයතන පෞද්ගලික අංශයට විකුණා දැමීමට හෝ පැවරීමට ලක් වූ අවස්ථාවන් පිළිබදව ඇත්තේ නරක පූර්වාදර්ශයන්ය.

අතීත අත්දැකීම් සමග මේ අවස්ථාවේ ලබා ගෙන ඇති තීරණය මෙම වටිනා ජාතික සම්පත පෞද්ගලීකරණය සදහා වන උත්සාහයක්දැයි අපට සැක පහළ වී ඇත. එබැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් මතු සදහන් පැහැදිලි කිරීම් රටේ ජනතාව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙස ඉල්ලා සිටිමු.

01. දැනට පූර්ණ රාජ්‍ය හිමිකාරිත්වය යටතේ පවතින සීමාසහිත ලංකා පොස්පේට් සමාගම සමග කවර පදනමකින් අදාළ පෞද්ගලික සමාගම කටයුතු කරන්නේද?

02 දැනටමත් ලාභ ලබන රාජ්‍ය සමාගමක් පවතින නිසා වාර්ෂිකව පොහොර ආනයනය ස`දහා වැය කරන මුදල එම සමාගම වෙත ලබා දී නිෂ්පාදනය රජය සතු නොකර ගන්නේ ඇයි? 03. මේ වන විටත් එප්පාවල රොක් පොස්පේට් යොදා පොස්ෆෝ-කොම්පෝස්ට් හා සාමාන්‍ය කොම්පෝස්ට් නිෂ්පාදනය සිදුකරන අතර ගොවින්, ගොවි සමූපකාර හා ගොවිපොළ මට්ටමින් පොස්පේට් භාවිතය ඉහළ දැමීමට පියවර නොගන්නේ ඇයි?

04. පොහොර සහනාධාරය සදහා වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 70 කට වඩා මුදලක් වැය වීම වලක්වා ගැනීම සදහා කල හැකි තීරණාත්මක ප‍්‍රවේශය ලෙස වසර 03ක් තුළ ගොවිජන ප‍්‍රතිසංස්කරණය තුලින් පාරිසරික ගොවිතැන මුල් වූ කෘෂිකර්ම ප‍්‍රතිපත්තියක් ක‍්‍රියාවට නැංවීමට පවතින බාධා මොනවාද? අතීත අත්දැකීම් අනුව තව දුරටත් ජනතාව පොස්පේට් නිධිය භාවිතයට ගැනීමට පෞද්ගලික අංශය සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඉඩ ලබා දීමට කැමැත්තක් නොදක්වන බව දන්වා සිටිමු.

මෙයට චින්තක රාජපක්ෂ
මෙහෙයුම්කරු (0766568663)
ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප‍්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපාරය